Jump to content
Panel sayfamızda bulunan Download linklerini görebilmeniz için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. ×

Apex Forever | CHRISTMAS PVP SEASON | 18 Dec. 2021


Aesteris
 Share

Recommended Posts

  • Administrators

Topic-Banner.png

PRESENTS

Christmas PvP Season

Looking for some great fun this Christmas season? We've got you covered.

What's going to happen?
Apex Forever is temporarily evolving to a full PvP server!
All rankings (clan & user) are switched over to use Seasonal NP (meaning, the rankings will start fresh!).
Everyone will be given the same, insane gear, and the Power-Up Store prices will be slashed like never before.
There'll be lots of fun, events, and rewards for EVERYONE!

When is this happening?
The Christmas PvP Season will start at 19:30 Server Time on Saturday, December 18th.
It will end at 23:59 Server Time on Sunday, January 23rd.

christmas-pvp-season.gif

Why should you join?
We're giving every new & old player PREMIUM GIFTS, including:
- 7 days of full PUS items
- 7 days of Switching Premium

The Starting gear is absolutely insane and PERFECT for some great PvP (+ everyone will have the 100 AC seasonal achievement and title UNLOCKED!):
Starter Items.png

On top of this, All characters and items obtained during the Christmas PvP Season will persist even after the season ends!

If that wasn't enough yet, to make things EVEN MORE interesting, we'll be giving rewards to those that are on the WEEKLY rankings, EVERY WEEK!

The top 10 players* per class will receive the following:
Rank #1 - 1500 Apex Points
Rank #2 - 750 Apex Points
Rank #3 - 500 Apex Points
Rank #4 to 6 - 200 Apex Points
Rank #7 to 10 - 100 Apex Points

At the end of the season, the top 10 clans** can expect the following rewards:
Rank #1 - 500$ (7000 TL) worth of Apex Points
Rank #2 - 250$ (3500 TL) worth of Apex Points
Rank #3 - 125$ (1750 TL) worth of Apex Points
Rank #4 to 6 - 60$ (800 TL) worth of Apex Points
Rank #7 to 10 - 16x full Cospre set (Helmet, Armor, Pathos, Wings) vouchers

Why did you not just relaunch?
We know there's a lot of you out there that love Apex, as is evident by the (very) frequent requests to launch another server.
We've always firmly believed, and still do, that relaunching is a last resort, to be done only if everything else has been tried.
At the same time, we understand that new players have a hard time joining as time goes on, as they're perceiving themselves to be (too far) behind.
We hope that by bringing you this 'server-in-server' format, we'll be able to give you what you're actually asking for - the chance to have some great fun with friends & rivals, on equal footing, on a clean slate.
Something like this HAS NEVER been tried before (as far as we're aware), but we're certain that with the help of the Apex-loving community, it'll be a huge success.

What happens at the end of the season?
At the end of the season, seasonal NP can no longer be obtained, and we'll be taking note of the rankings to hand out the rewards.
During the week following the end of the season, you'll have the opportunity to exchange your seasonal NP for various additional rewards and gear at the [Seasonal NP Merchant] NPC in Moradon.
After this week, the season is fully over and all seasonal PvP gear and seasonal NP will be removed.

* Only those who have NOT class transferred during the entirety of the week will be counted in these rankings.
** Only the top 16 players inside the clan are counted for the purpose of the end-of-season clan ranking, while more players may be inside your clan, they will NOT be counted towards the total for the purpose of these rewards.

We wish everyone an exceptionally enjoyable Holiday season, together with Apex Forever!

Link to comment
Share on other sites

  • Türk Topluluğu Admin

Topic-Banner.png

HEDIYERLER

Noel PvP Sezonu

Bu Noel sezonunda keyifli vakit geçirecek bir yer mi arıyorsunuz? Bizlere katılın.

Ne mi olacak?
Apex Forever geçici olarak tam bir PvP sunucusuna dönüşecek!
Tüm sıralamalar (klan ve oyuncu) Mevsimsel NP'yi kullanacak şekilde değiştirilecek (yani, sıralama yeniden başlayacak!).
Herkese aynı, çılgın eşyalar verilecek ve Power-Up Store fiyatları daha önce hiç olmadığı gibi düşürülecek.
HERKES için çok sayıda eğlence, etkinlik ve ödül olacak!

Peki ne zaman başlayacak?
Noel PvP Sezonu 18 Aralık Cumartesi günü Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak.
23 Ocak Pazar günü sunucu saati ile 23:59'da sona erecektir.

christmas-pvp-season.gif

Neden mi katılmalısın?
Her yeni ve eski oyuncuya PREMIUM HEDİYELER veriyoruz, bunlara aşağıdakiler dahildir:
- 7 günlük full PUS eşyaları
- 7 günlük Switching Premium

Başlangıç eşyaları kesinlikle inanılmaz ve PvP için MÜKEMMEL (+ herkesin sezonluk 100 AC başarımı açık olacak!):
Starter Items.png

Bunun da ötesinde, Noel PvP Sezonunda elde edilen tüm karakterler ve eşyalar sezon sona erdikten sonra bile sizin olmaya devam edecek!

Şu ana kadar hiçbir şey ilginizi çekmediyse, işleri DAHA DA ilginç hale getirmek için HAFTALIK sıralamada olanlara HER HAFTA ödüller vereceğiz!

Sınıf başına en iyi 10 oyuncu* şunları alacak:
Rank #1 - 1500 Apex Points
Rank #2 - 750 Apex Points
Rank #3 - 500 Apex Points
Rank #4 - 6 - 200 Apex Points
Rank #7 - 10 - 100 Apex Points

Sezonun sonunda, ilk 10 klan** aşağıdaki ödülleri bekleyebilir:
Rank #1 - 500$ (7000 TL) değerinde Apex Points
Rank #2 - 250$ (3500 TL) değerinde Apex Points
Rank #3 - 125$ (1750 TL) değerinde Apex Points
Rank #4 - 6 - 60$ (800 TL) değerinde Apex Points
Rank #7 - 10 - 16 adet full Cospre set (Helmet, Armor, Pathos, Wings) kuponu

Neden yeni bir sunucu açmadınız?
Başka bir sunucu açmak için (çok) sık gelen isteklerden de anlaşıldığı gibi, Apex'i seven bir kitlenin olduğunu biliyoruz.
Sunucu sıfırlamanın, ancak diğer her şey denendikten sonra yapılması gereken, her zaman kesin olarak son çare olduğuna inandık ve bunda kararlılığımızı hala sürdürüyoruz.
Aynı zamanda, yeni oyuncuların kendilerini (aşırı derecede) geride hissetikleri için zaman geçtikçe katılmakta zorlandıklarını anlıyoruz.
Sizlere bu 'sunucu içinde sunucu' formatını sunarak, aslında istediğiniz şeyi size verebileceğimizi umuyoruz. Temiz bir sayfa açarak, sizlere arkadaşlarınız ve rakiplerinizle eşit şartlarda kapışma ve eğlenme şansı veriyoruz.
Böyle bir şey (bildiğimiz kadarıyla) daha önce HİÇ denenmedi, ancak Apex topluluğunun yardımıyla bunun büyük bir başarı olacağından eminiz.

Sezon sonunda ne olacak?
Sezonun sonunda, sezonluk NP artık elde edilemez olacak ve ödülleri dağıtmak için sıralamaları kontrol ediyor olacağız.
Sezon bitimi haftasında, tüm hafta boyunca, Moradon'daki [Seasonal NP Merchant] NPC'de sezonluk NP'nizi çeşitli ek ödüller ve ekipmanlarla değiştirme fırsatına sahip olacaksınız.
Bu haftadan sonra sezon tamamen sona erecek ve tüm sezonluk PvP ekipmanları ve sezonluk NP kaldırılacak.

* Bu sıralamada sadece haftanın tamamında sınıf transferi YAPMAMIŞ olanlar sayılacaktır.
** Bu sıralamada yalnızca klandaki en iyi 16 oyuncu sayılır, klanınızda daha fazla oyuncu olabilir, ancak bu ödüller için bu oyuncular toplam sayıya SAYILMAYACAKTIR.

Herkese Apex Forever ile birlikte son derece keyifli bir tatil sezonu dileriz!

Link to comment
Share on other sites

  • Aesteris changed the title to Apex Forever | CHRISTMAS PVP SEASON | 18 Dec. 2021
  • Aesteris locked, pinned and unlocked this topic
  • Spanish Game Master

 image.png.7b2a151e4883f6c448aba2fc3eabcf79.png

REGALOS

Temporada de Navidad PvP

¿Buscas diversión en esta temporada navideña? Te lo tenemos resuelto.

¿Qué va a pasar?
¡Apex Forever está evolucionando temporalmente a un servidor FULL PvP !
Todas las clasificaciones (clan y usuario) se cambian para usar Seasonal NP (NP por Temporada) (lo que significa que las clasificaciones comenzarán de nuevo).
Todos recibirán el mismo equipamiento brutal, y los precios de la Power-UP Store se reducirán como nunca antes.
¡Habrá mucha diversión, eventos y recompensas para TODOS!

¿Cuándo está sucediendo esto?
La temporada navideña de PvP comenzará a las 19:30 hora del servidor el sábado 18 de diciembre.
Finalizará a las 23:59, hora del servidor, el domingo 23 de enero.

christmas-pvp-season.gif

¿Por qué debería unirse?
Damos REGALOS PREMIUM a todos los jugadores nuevos y antiguos, que incluyen:
- 7 días de artículos PUS completos
- 7 días de Switching Premium

El equipo de inicio es absolutamente loco y PERFECTO para un gran PvP (¡+ todos tendrán el logro y el título de temporada de 100 AC DESBLOQUEADOS!):
 

image.png.de7731d56f61045547b4d917ab88938b.png

Además de esto, ¡todos los personajes y objetos obtenidos durante la temporada de PvP navideña persistirán incluso después de que finalice la temporada!

Si eso no fuera suficiente todavía, para hacer las cosas AÚN MÁS interesantes, ¡daremos recompensas a aquellos que están en las clasificaciones SEMANALES, CADA SEMANA!

Los 10 mejores jugadores * por clase recibirán lo siguiente:
Rango # 1 - 1500 puntos Apex
Rango # 2 - 750 puntos Apex
Rango # 3 - 500 puntos Apex
Rango # 4 a 6: 200 puntos Apex
Rango # 7 a 10 - 100 puntos Apex

Al final de la temporada, los 10 mejores clanes ** pueden esperar las siguientes recompensas:
Rango # 1 - Valor de 500 $ (7000 TL) en Puntos Apex
Rango # 2 - Valor de 250 $ (3500 TL) en Puntos Apex
Rango # 3 - Valor de 125 $ (1750 TL) en Puntos Apex
Rango # 4 a 6 - Valor de 60 $ (800 TL) en Puntos Apex
Rango # 7 a 10: 16 vales de conjunto completo de Cospre (casco, armadura, Pathos, alas)

¿Por qué no lo relanzaste?
Sabemos que hay muchos de ustedes que aman Apex, como lo demuestran las (muy) frecuentes solicitudes para iniciar otro servidor.
Siempre hemos creído firmemente, y todavía creemos, que el relanzamiento es un último recurso, que debe hacerse solo si se ha intentado todo lo demás.
Al mismo tiempo, entendemos que los nuevos jugadores tienen dificultades para unirse a medida que pasa el tiempo, ya que se perciben a sí mismos (demasiado) atrasados.
Esperamos que al traerle este formato de 'servidor en servidor', podamos darle lo que realmente está pidiendo: la oportunidad de divertirse mucho con amigos y rivales, en pie de igualdad, en un pizarra limpia.
Algo como esto NUNCA se ha probado antes (hasta donde sabemos), pero estamos seguros de que con la ayuda de la comunidad amante de Apex, será un gran éxito.

¿Qué pasa al final de la temporada?
Al final de la temporada, ya no se puede obtener NP de temporada, y tomaremos nota de las clasificaciones para repartir las recompensas.
Durante la semana siguiente al final de la temporada, tendrás la oportunidad de cambiar tu NP de temporada por varias recompensas y equipo adicionales en el NPC [Seasonal NP Merchant] en Moradon.
Después de esta semana, la temporada terminará por completo y se eliminará todo el equipo de PvP de temporada y el NP de temporada.

* Solo aquellos que NO se hayan transferido de clase durante la totalidad de la semana serán contados en estas clasificaciones.
** Solo los 16 mejores jugadores dentro del clan se cuentan para el propósito de la clasificación del clan de final de temporada, aunque puede haber más jugadores dentro de su clan, NO se contarán para el total a los efectos de estas recompensas.

¡Les deseamos a todos una temporada navideña excepcionalmente agradable, junto con Apex Forever!

 

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...