Jump to content
Panel sayfamızda bulunan Download linklerini görebilmeniz için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. ×

Patch notes (01/04/2021)


Recommended Posts

 • Administrators
Posted (edited)

Changelog

 • New players will now start at level 80!  :)
 • Added support for Discord integration!
  • This means you can now show your friends you're playing Apex, and they'll be able to see your in-game status.
  • You may toggle this feature off in the Options Editor (or globally on Discord)
 • You are no longer required to relog when applying Switching Premium.
  • Previously you weren't be able to switch to other premiums without relogging, this is no longer the case.
 • Disconnecting while you've not completely finished loading yet, will now also prompt you with a message indicating you've disconnected.
 • You will no longer crash while NT'ing if you've got people on your ignore list.
 • Kill the GM Collection Race rewards updated:
  • 2x Dark Mithril Fragment has been changed to 2x account-bound Dye
 • Tournament Ronark Land will no longer be activated during PvP Happy Hours.
  • Although the poll indicates there's players that would prefer it being used at these times, the last week has shown us that although it goes really well with Boss Events, it is not something most players would prefer during PvP Happy Hours.
  • We may re-activate this at a later time when we there are proper incentives available during PvP Happy Hours as well.
 • Tournament Ronark Land will now close at the same time as boss events finish.
  • It still opens up 30 minutes before Boss Events start.
 • Mage staff elemental damage slightly boosted to give them a little more survivability when things get physical
  • Statistics showed the latest mage tweaks came in hard, but particularly so in close-combat situations. Although mages aren't really intended for close-combat situations, we'd still like to make sure they at least stand some chance with this tweak.
 • PvP Bounty Contracts changes came in hot, unannounced, and were generally well received. Having said that, we might have come on too strong on this one and we're therefore partially reverting these changes.
  • This means, the current rate for PvP Bounty Contracts will be reduced, and the rates for the old trash / cash items will be increased for the following monsters:
   • Ancient
   • Treant
   • Cardinal
  • The overall intent for these contracts remains the same - we'd like to give those who contribute to the server's activity to have an advantage when it comes to farming rates per hour over those who don't.
 • Lower-end PvP Bounty Contracts are currently annoying to complete, requiring you to town fairly often.
  We're therefore automatically exchanging and starting a new one for you (provided you have another contract in your inventory) once you complete one.
 • The following monsters have seen their trash drop rates reduced a little:
  • Kongau
  • Haunga
  • Haunga Warrior
  • Ash Knight
 • Slightly increased the drop rate with genie active in Ronark Land
 • Rebirthing your character no longer requires [Qualification of Rebirth].
  • This item caused issues when players deleted it, but wasn't ever really needed for verification, so it has been removed.
 • Various Power-Up Store items that previously were able to be deleted but not repurchased will now consistently be able to be repurchased.
  • Note that if these items are required to be exchanged for other items, the exchanged forms will continue to not inherently be repurchasable (as before - it depends on the item). Any stragglers like this will be fixed as we come across them.
 • When purchasing Nation Transfers, you no longer have to exchange your [Exile Application Form] for a [Nation Transfer Certificate].
  • You will now receive the  [Nation Transfer Certificate] directly now, which has the benefit of now being able to be automatically refunded (via the support site) if you find you cannot use it.

And last but not least, the most important change of this patch:

 • Improved the [Arena Legend] achievement title.
  Previously, this achievement required you to kill 10,000 players -- or more typically the same player 10,000 times! -- in the Moradon arena.
  This arena stuff is 2ez, and takes you away from all the action in CZ, where all the REAL warriors are at.

  In order to really be able to capture what warriors are all about, we have removed this achievement and instead replaced it with a much more fitting Feat of Strength. 
  This new achievement is designed for the cream of the crop; the absolute BEST OF THE BEST and there's no better way to show off just how much stronger you are than the competition than:

  [Harunga Killer]
  Requiring a mere 10,000 Harunga kills in Ronark Land, you can now earn this STR boost while continuing to DESTROY your enemies in regular PvP AND unequivocally prove that there's no stronger player in this game than you.

  How many Harungas have YOU killed, bro?

Happy hunting!
~The Apex Gaming Team

Edited by twostars
Link to post
Share on other sites
 • Türk Topluluğu Admin

Değişiklikler

 • Yeni oyuncular için başlangıç seviyesi 80'e yükseltildi!
 • Discord için destek eklendi!
  • Artık arkadaşlarınıza Apex oynadığınızı gösterebileceksiniz ve onlar oyun içi durumunuzu görebilecekler.
  • Bu özelliği Seçenek Editöründe (veya genel olarak Discord'da) devre dışı bırakabilirsiniz.
 • Artık Switching Premium kırdırırken yeniden oturum açmanıza gerek yok.
  • Önceden, relog atmadan diğer premiumlara geçiş yapamıyordunuz, artık durum böyle değil.
 • Henüz yüklemeyi tam olarak bitirmemişken bağlantıyı kesmek artık size bağlantınızın kesildiğini belirten bir mesaj gönderecektir.
 • Yoksayılanlar listenizde çok sayıda oyuncu varsa, ırk değiştirirken artık oyununuz çökmeyecektir.
 • Kill the GM Koleksiyon Yarışı ödülleri güncellendi:
  • Artık 2x Dark Mithril Fragment yerine 2x hesaba bağlı Dye içerecek.
 • Turnuva Ronark Land artık PvP Happy Hour sırasında aktif olmayacak.
  • Anket sonuçları aksini söylese de, geçtiğimiz hafta haritanın Boss etkinlikleri ile etkili olduğunu fakat çoğu oyuncunun turnuva versiyonunu PvP Happy Hour sırasında tercih edeceği bir şey olmadığını gösterdi.
  • PvP Happy Hour sırasında uygun teşvikler mevcut olduğunda bunu daha sonra yeniden etkinleştirebiliriz.
 • Turnuva Ronark Land artık boss etkinliği bittiğinde kapanacak.
  • Boss etkinliği başlamadan 30 dakika önce açılmaya devam edecek.
 • Büyücülerin staff elemental hasarı, onlara az daha fazla hayatta kalma yeteneği sağlamak için biraz artırıldı.
  • İstatistikler, özellikle yakın dövüş durumlarında en son büyücü ayarlamarının ağır olduğunu gösterdi. Büyücüler gerçekten de yakın dövüş durumları için tasarlanmasa da, en azından bu ince ayar ile bir şanslarının olduğundan emin olmak istiyoruz.
 • PvP Ödül Sözleşmeleri değişiklikleri habersiz geldi ve genellikle iyi karşılandı. Bu konuda çok sert davranmış olabiliriz ve bu nedenle bazı değişiklikleri kısmen geri alıyoruz.
  • Bu, aşağıdaki canavarlar için PvP Ödül Sözleşmelerinin mevcut oranının düşeceği ve eski çöp / nakit eşyaların oranlarının artırılacağı anlamına gelir:
   • Ancient
   • Treant
   • Cardinal
  • Sözleşmelerin genel amacı aynı kalıyor - sunucunun faaliyetine katkıda bulunanlara, saat başına farm oranları söz konusu olduğunda, katkıda bulunmayanlara göre bir avantaj sağlamak istiyoruz.
 • Alt sınıf PvP Ödül Sözleşmelerinin tamamlanması şu anda can sıkıcı ve sık sık town atmanızı gerektiriyor.
  Bu nedenle, birini bitirdiğinizde sizin için otomatik olarak tamamlayıp (envanterinizde başka bir sözleşmeniz olması koşuluyla), yenisini başlatacağız.
 • Aşağıdaki canavarların çöp eşya drop oranları düşürüldü:
  • Kongau
  • Haunga
  • Haunga Warrior
  • Ash Knight
 • Ronark Land'de genie aktifken drop oranları biraz artırıldı.
 • Karakterinize rebirth basmak artık [Qualification of Rebirth] gerektirmiyor.
  • Bu eşya, oyuncular onu sildiğinde sorunlara neden oldu, ancak doğrulama için gerçekten gerekli değildi, bu yüzden kaldırıldı.
 • Daha önce silinebilen ancak geri alınamayan çeşitli Power-Up Store eşyaları artık tutarlı bir şekilde yeniden satın alınabilecek.
  • Bu eşyaların başka eşyalarla takas edilmesi gerekiyorsa, değiştirilen formların doğal olarak geri satın alınamayacağını unutmayın (daha önce de olduğu gibi - öğeye bağlıdır). Bu gibi benzer durumlar, onlarla karşılaştığımızda düzeltilecektir!
 • Nation Transfer satın alırken, artık [Exile Application Form]'unuzu bir [Nation Transfer Certificate] ile değiştirmek zorunda değilsiniz.
  • Artık, kullanamayacağınızı fark ettiğiniz anda otomatik olarak (destek sitesi aracılığıyla) iade yapılabilmesi avantajına sahip [Nation Transfer Certificate] alacaksınız.

Ve son olarak, bu yamanın en önemli değişikliği:

 • [Arena Legend] başarı unvanı iyileştirildi.
  Önceden, bu başarı Moradon arenasında 10.000 oyuncuyu, daha doğrusu, aynı oyuncuyu 10.000 kez öldürmenizi gerektiriyordu!
  Bu arena işi aşırı kolay ve sizi tüm GERÇEK savaşçıların bulunduğu CZ'deki aksiyondan uzaklaştırıyor.

  Savaşçıların neyden yapıldığını gerçekten yakalayabilmek için, bu başarıyı kaldırdık ve onun yerine çok daha uygun bir Feat of Strength ile değiştirdik.
  Bu yeni başarı, en iyilerin en iyisi için tasarlandı; rakiplerinizden ne kadar güçlü olduğunuzu göstermenin daha iyi bir yolu yok:

  [Harunga Killer]
  Ronark Land'de sadece 10.000 Harunga öldürme gerektirdiğinden, artık PvP'de düşmanlarınızı YOK ETMEYE devam ederken ve bu oyunda sizden daha güçlü bir oyuncu olmadığını kesin olarak kanıtlarken bu STR desteğini kazanabilirsiniz.

  Peki ya sen, kaç Harunga kestin, gardaş?

İyi avlar!
~Apex Gaming ekibi

Link to post
Share on other sites
 • Spanish Game Master

Registro de cambios

 • ¡Los nuevos jugadores ahora comenzarán en el nivel 80! :)
 • ¡Soporte agregado para la integración de Discord!
  • Esto significa que ahora puedes mostrarles a tus amigos que estás jugando Apex y ellos podrán ver tu estado en el juego.
  • Puede desactivar esta función en el Editor de opciones (o globalmente en Discord)
 • Ya no es necesario que vuelva a iniciar sesión al aplicar Switching Premium.
  • Anteriormente, no podía cambiar a otras premiums sin volver a iniciar sesión, este ya no es el caso.
 • Si se desconecta mientras aún no ha terminado de cargar por completo, ahora también se le mostrará un mensaje que indica que se ha desconectado.
 • Ya no se bloqueará mientras usa NT si tiene personas en su lista de ignorados.
 • Se modificaron las recompensas de Kill the GM Collection Race:
  • 2x Fragmento de dark mithril se ha cambiado a 2x Dye vinculado a la cuenta
 • El torneo Ronark Land ya no se activará durante las Happy Hours de JcJ.
  • Aunque la encuesta indica que hay jugadores que preferirían que se usara en estos momentos, la semana pasada nos mostró que, aunque va muy bien con los eventos de jefes, no es algo que la mayoría de los jugadores preferirían durante las Happy Hours de PvP.
  • Podemos reactivar esto en un momento posterior cuando también haya incentivos adecuados disponibles durante las Happy Hours de PvP.
 • El torneo Ronark Land ahora se cerrará al mismo tiempo que terminen los eventos de jefes.
  • Todavía se abre 30 minutos antes de que comiencen los eventos de Boss.
 • El daño elemental del bastón de los magos aumentó ligeramente para darles un poco más de supervivencia cuando las cosas se ponen físicas.
  • Las estadísticas mostraron que los últimos ajustes de los magos fueron difíciles, pero particularmente en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Aunque los magos no están pensados para situaciones de combate cuerpo a cuerpo, nos gustaría asegurarnos de que al menos tengan alguna posibilidad con este ajuste.
 • Los cambios en los contratos de recompensa PvP se produjeron sin previo aviso y, en general, fueron bien recibidos. Habiendo dicho eso, podríamos haber sido demasiado fuertes en este caso y, por lo tanto, estamos revirtiendo parcialmente estos cambios.
  • Esto significa que se reducirá la tasa actual de los contratos de recompensa PvP y se aumentarán las tasas de los viejos artículos de basura / efectivo para los siguientes monstruos:
   • Ancients
   • Treant
   • Cardenal
  • La intención general de estos contratos sigue siendo la misma: nos gustaría que aquellos que contribuyen a la actividad del servidor tengan una ventaja en lo que respecta a las tasas de farm  sobre los que no lo hacen.
 • Los contratos de recompensa PvP de gama baja son actualmente molestos de completar, lo que requiere que vayas a la ciudad con bastante frecuencia.
  • Por lo tanto, estamos intercambiando y comenzando automáticamente uno nuevo para usted (siempre que tenga otro contrato en su inventario) una vez que complete uno.
 • Los siguientes monstruos han visto reducidas un poco sus tasas de caída de basura:
  • Kongau
  • Haunga
  • Guerrero Haunga
  • Ash Knight
 • Se aumentó ligeramente el droprate con genie en Ronark Land.
 • Renacer tu personaje ya no requiere [Qualification of Rebirth]
  • Este elemento causó problemas cuando los jugadores lo eliminaron, pero nunca fue realmente necesario para la verificación, por lo que se eliminó.
 • Varios artículos de la Power-Up Store que antes se podían eliminar pero que no se podían volver a comprar, ahora se podrán volver a comprar de forma constante.
  • Tenga en cuenta que si se requiere que estos artículos se cambien por otros artículos, los formularios intercambiados seguirán siendo inherentemente no reembolsables (como antes, depende del artículo). Cualquier rezagado como este se solucionará a medida que los encontremos.
 • Al comprar Natio Transfers, ya no tiene que cambiar su  [Exile Application Form] por un  [Nation Transfer Certificate]
  • Ahora recibirá el  [Nation Transfer Certificate] directamente ahora, que tiene la ventaja de poder ser reembolsado automáticamente (a través del sitio de soporte) si descubre que no puede usarlo.

Y por último, pero no menos importante, el cambio más importante de este parche:

 • Se mejoró el título de logro [Arena Legend].
  • Anteriormente, este logro requería que mataras a 10,000 jugadores, ¡o más típicamente al mismo jugador 10,000 veces! - en la arena de Moradon.
  • Este material de la arena es muy fácil, y te aleja de toda la acción en CZ, donde están todos los guerreros REALES.
  • Para poder captar realmente de qué se tratan los guerreros, hemos eliminado este logro y lo hemos reemplazado por una proeza de fuerza mucho más adecuada.
  • Este nuevo logro está diseñado para lo mejor de la cosecha; lo MEJOR DE LO MEJOR y no hay mejor manera de mostrar cuánto más fuerte eres que la competencia que:

[Asesino de Harunga]

Con solo 10,000 muertes de Harunga en Ronark Land, ahora puedes ganar este aumento de STR mientras continúas DESTRUYENDO a tus enemigos en PvP Y demuestras inequívocamente que no hay un jugador más fuerte en este juego que tú.

¿A cuántos Harungas has matado, hermano?


¡Feliz cacería!
~ El equipo de Apex Gaming

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...